Алуминиумски венецијанер

Алуминиумски венецијанер

Алуминските прозори и врати се изработени од алумниумски laden профил и со термо мост со што се овозможува одлична термо и звучна изолазиција во комбинација со стакло пакет. Алумниумските прозори се карактеризираат со висока трајност и цврстина.

Е1000

Ладен Профил Е 1000:
-Крило (ширина) 47,5 мм
-Мин.височина –комбинација каса со крило 93,5 мм
-Дебелина на стаклото од 6 мм до 22 мм
-Макс.ширина и висина на крилото 950 мм х 2200 мм
-Макс.тежина на крилото 100 кг.
Сите алуминиумски профили можат да бидат фолирани и обоени во полната гама на RAL.

Е40

 Термо профил ЕТЕМ Е 40:
-Крило (ширина) 59,5 мм
-Мин.висина –комбинација каса со крило 82,5 мм
-Дебелина на стаклото од 6 мм до 41 мм
-Макс.ширина и висина на крилото 1600 мм х 1800 мм  950 мм 2300 мм
-Макс.тежина на крилото 140 кг
-У=2,5 – 3,3 W/m2 K
Сите алуминиумски профили можат да бидат фолирани и обоени во полната гама на RAL.

Е45

Термо профил ЕТЕМ Е 45:
-Фиксна каса (длабочина) 60 мм
-Лизгачка каса (длабочина) 67,5 мм
-Мин.висина –комбинација фиксна каса ,лизгачка каса 82,5 мм
-Дебелина на стаклото од 10 мм до 49 мм
-Максимална ширина на крилото Х висина на крилото 1600 х 1800 мм
-Ширина на крилото Х максимална висина на крилото 950 х 2300 мм
-Макс.тежина на крилото 140 кг.
-У=1.9 – 2.7 W/m2K
Сите алуминиумски профили можат да бидат фолирани и обоени во полната гама на RAL.

Е75

Термо профил ЕТЕМ Е 75:
-Фиксна каса (длабочина) 75 мм
-Лизгачка каса (длабочина) 84,5 мм
-Мин.висина –комбинација фиксна каса,лизгачка каса 107 мм
-Дебелина на стаклото од 6 мм до 41 мм
-Макс.ширина на крилото Х висина на крилото 1600 мм х 1800 мм
-Ширина на крилото Х максимална височина на крилото 950 мм х 2300 мм
-Макс.тежина на крилото 140 кг.
-У 1.5 – 3.8 W/m2K
Сите алуминиумски профили можат да бидат фолирани и обоени во полната гама на RAL.