ALUPLAST

ALUPLAST

Модерните пластични прозорци изработени од Алупласт профили, нудат одлични квалитети на термичка и звучнa изолација, значително ја подобруваат удобноста на живеење и се гаранција за многу години на уживање.
Прозорците од модернните профили со 5 или 6 комори, како што се Алупласт ИДЕАЛ 4000, како наш основен систем, Алупласт ИДЕАЛ 5000 и ИДЕАЛ 8000, претставуваат разумна инвестиција за во иднина.

Покрај стандардните димензии, благодарение на флексибилноста на овие материјали нуди различни форми и димензии врз основа на мерења од страна на нашите експерти, кои ве советуваат за бирање на оптимални прозорци за вашиот дом.

AЛУПЛАСТ ИДЕАЛ 4000

Со милиони веќе инсталирани единици, овој систем импресионира со неверојатна, испробана стабилност и широк спектар на дизајни.
Предности на системот:
- 70 мм длабочина
- Топлинска изолација карактеристики за стандард комбинација Uf-вредност = 1,3 W / m² k
- Звучна изолација до 45 dB (звучна изолација класа IV)
- 2 дихтунг гуми
- 5 коморен систем како стандард комбинација
- Двојно или ( опционално ) тројно застаклување

АЛУПЛАСТ ИДЕАЛ 5000

Одличните вредности на изолација со IDEAL 5000® обезбедуваат удобност за живот од прва класа. Системот со најквалитетни профили од Алупласт ветува заштита од кражби на највисоко ниво и обезбедува безбедност.

Предности на системот:

- 70 мм во длабочина

- Термоизолациска вредност Uf-вредност = 1,1W/m²k (челично засилување со термален прекин)

- Звучна изолација до 47 dB (звучна изолација класа V)

- 5-коморен профил

- 3 дихунг гуми

- Двојно или ( опционално ) тројно застаклување

AЛУПЛАСТ ИДЕАЛ 8000

Преку комбинацијата на големата длабочина на вградување на IDEAL 8000® и техниката со 6 комори, создаден е прозорец кој е на највисоко ниво како енергетска ефикасност, така и оптички.
 
Предности на системот:
- 85 mm длабочина
- 6-коморен профил
- 3 дихтунг гуми
- Челичното засилување во внатрешноста на профилот обезбедува стабилност и за големи прозорски елементи.
- Uw од 0.67 W/m²K може да се постигне
- Достапни во повеќе бои