ВЛЕЗНИ ВРАТИ

ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Влезните врати секогаш треба да служат за две важни цели. Тие треба да остават впечаток и треба да го заштитат вашиот дом од натрапници. Влезната врата овозможува безбедност на домот и домашните тогаш кога е направена од цврст и издржлив материјал и кога се затвора и заклучува на соодветен начин.
Влезната врата, како и останатите елементи на столаријата, многу влијае на енергетскиот биланс. Дали вратата ќе биде добар топлински изолатор зависи од изборот на материјал од кој е направена, нејзината дебелина како и начинот на монтажа.Ова значи дека изборот на вистинските надворешни врати за вашиот дом може да се гледа како поважна задача од изборот на внатрешни врати. Впрочем, внатрешните врати може да имаат визуелно или дизајнерско влијание, но ќе имаат помал ефект врз начинот на кој вашиот дом работи за вас.
Спротивно на тоа, надворешните врати треба да бидат цврсти, издржливи и сигурни, како и да изгледаат стилски. Ние, ЕУРО ГЛАС ТРЕЈД, нудиме ПВЦ и алуминиумски влезни врати со голем избор на модели на панели, како што се рамни, INOX панели, со стакло, без стакло и многу други.