Стакло пакет

Стакло пакет

Стаклото е дизајнирано да се користи само во термоизолациони стаклени пакети кое ја чува топлината во зимските периоди, го спречува продирањето на ултравиолетовите зраци, максимално ја пропушта светлината и сончевата енергија

Термоизолационо 4мм+16+4мм флот класа
Термопан стакло составено од две стакла, разделени со херметички затворен простор што содржи сув воздух со дистанцер, бутил трака и други потребни компоненти

Нискоемисионо стакло (Low-E)
Високи перформанси на ниска емисионост со U-вредност од 1.1 W/m2K и дури до U-вредност од 0.06 W/m2K, во трослојно застаклување во комбинација од две ниско емисиони стакла и едно обично исполнети меѓусебе со гас аргон

Трослојно застаклување со високи перформанси
Стакло пакети со три стакла се применуваат кога се бара многу ниски вредности помали од U 1.0 W/m2K.

...